parallax background

Dla większej chwały Boga…

21 listopada, 2019
Kult bł. Julii w Inowrocławiu
19 listopada, 2019
Odnowienie ślubów na Białorusi
21 listopada, 2019
Kult bł. Julii w Inowrocławiu
19 listopada, 2019
Odnowienie ślubów na Białorusi
21 listopada, 2019

Wspomnienie Ofiarowania NMP jest dla nas szczególnym dniem. Wpatrujemy się w Maryję, „służebnicę Pańską”, której życie było wsłuchiwaniem się w wolę Boga i pragniemy Ją naśladować. Wyrazem tego jest uroczyste odnowienie profesji zakonnej we wszystkich wspólnotach. Dziś na nowo uświadamiamy sobie, czym jest dar powołania i prosimy Boga, by zachował nas w wierności. Niech Duch Święty umacnia swoją łaskę w naszych sercach.