parallax background

Droga Krzyżowa z Matką Kolumbą

27 marca, 2020
„Miłość Zmartwychwstała”
26 marca, 2020
W sercu
2 kwietnia, 2020
„Miłość Zmartwychwstała”
26 marca, 2020
W sercu
2 kwietnia, 2020

Zapraszamy dziś do rozważania Drogi Krzyżowej. Pomoże nam w tym Słowo Boże, a także słowa Założycielki naszego Zgromadzenia, Matki Kolumby Białeckiej.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste – zmiłuj się nad nami.

I - Jezus skazany na śmierć

– Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie
i broń mojej sprawy
przeciw ludowi, nie znającemu litości;
wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego! (Ps 43,1)

„Oddaj się całkiem w ręce Boga Najdobrotliwszego jak dziecko dobremu Ojcu swemu, niech czyni z tobą, co Mu się podoba”

Któryś za nas…

II - Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Radością jest dla mnie, pełnić Twoją wolę, mój Boże
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu. (Ps 40,9)

„Po krzyżu zwykle Pan Bóg jakąś łaską darzy. Krzyż nawet sam, według Świętych Pańskich, jest już największą łaską, bo przez cierpienie chętnie Bogu ofiarowane bardziej zbliżamy się do Serca Jezusowego, a Serce Boże ku nam się schyla z łaską i miłością swoją”

Któryś za nas…

III - Jezus upada po raz pierwszy

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. (Ps 130,1)

"Czyż wobec wielkiego cierpienia nie mamy kornie schylić głowy i powiedzieć: - Bądź wola Twoja, Panie? Niech każdy nowy cios bardziej odrywa nas od ziemi, niech kieruje serce i duszę tam, gdzie nie będzie już ani łez, ani smutku i gdzie wszyscy w Bogu złączeni będziemy w miłości na zawsze”

Któryś za nas…

IV - Jezus spotyka swą Matkę

O Panie, jam Twój sługa,
jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy. (Ps 116,16)

„Naucz tak kochać cierpienie, jakoś Ty krzyż umiłował. Naucz tak cierpieć – z taką cichością, czystością i miłością, jak cierpiała Matka Twoja”.

Któryś za nas… i Ty, któraś współcierpiała…

V - Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

Wyciągam do Ciebie ręce;
jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza. (Ps 143,6)

„Wszystko, co Pan Bóg dopuszcza jest dla naszego dobra, chociaż często tego z początku dostrzec nie możemy. Ja nie wiem, czego Pan Jezus zechce ode mnie na przyszłość, proszę tylko o jasne poznanie woli Bożej i jej spełnienie najdoskonalsze”.

Któryś za nas…

VI - Weronika ociera twarz Jezusowi

O Tobie mówi serce moje: «Szukaj Jego oblicza!»
Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną Twojej twarzy. (Ps 27,8)

„Niczego nie żałuj Panu Jezusowi a zobaczysz jak Pan Jezus umie płacić miłością za miłość”.

Któryś za nas… VII - Jezus upada po raz drugi

W proch runęło nasze życie. Ciałem przylgnęliśmy do ziemi. (Ps 44,26)

„Panie, naucz nas cierpieć nie dlatego, że cierpienie jest źródłem zasług i chwały, ale dlatego, że jednoczy z Tobą i serca nasze do Serca Twojego czyni podobnym. Naucz cierpieć z umiłowaniem Twojej woli przenajświętszej”.

Któryś za nas…

VIII - Jezus spotyka płaczące niewiasty

Moja dusza jest niepocieszona.
Jęczę, kiedy wspomnę na Boga,
słabnie mój duch, gdy rozmyślam. (Ps 77, 3-4)

„Kto pragnie na serio przyłożyć się do oczyszczenia serca, powinien zacząć od oczyszczenia myśli, bo w tym jest cała siła duszy”.

Któryś za nas…

IX - Jezus upada po raz trzeci

Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel:
moje życie na ziemię powalił,
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych. (Ps 143, 3)

„Gdy Pan Jezus próbuje wiarę i ufność naszą, trzeba ile możności starać się dowieść Jego Sercu Najświętszemu, że ufamy i ufać chcemy Jego dobroci i opatrzności nad nami, choćby na pozór przeciw wszelkiej nadziei. Trzeba przetrwać pokornie w miłości ciężkie chwile. Wszystko jak sen przeminie, tylko to pozostanie, co dla Boga uczynimy”.

Któryś za nas…

X - Jezus z szat obnażony

Dzielą między siebie moje szaty
i los rzucają o moją suknię. (Ps 22,19)

„Jezus jest jedynym stróżem naszego serca. Jemu więc trzeba powierzyć klucz do niego, aby tam nic nie weszło bez Jego pozwolenia. W Jego sercu trzeba czerpać myśli i uczucia”.

Któryś za nas…

XI - Jezus przybity do Krzyża

Przebodli moje ręce i nogi
policzyć mogę wszystkie kości moje. (Ps 22, 17-18)

„Spoglądajcie na Jezusa rozpiętego na krzyżu, widok ten rozpali wasze serca i uczyni je mężnymi. I patrzcie w niebo, gdyż nadzieja przyszłego szczęścia zachęca do ofiarności”.

Któryś za nas…

XII - Jezus umiera na krzyżu

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Ps 22,2)
W ręce Twoje powierzam ducha mego… (Ps 31,6)

„Szukajcie tylko Pana Jezusa, bo to tylko w godzinę śmierci daje pokój. Gdyby tylko Pan Bóg Miłosierny raczył wspierać siłą swoją, aby zawsze i wszystko umieć znosić i przetrwać jak potrzeba i jak miłość Pana Jezusa to nakazuje”.

Któryś za nas…

XIII - Jezus zdjęty z krzyża

Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną;
siły swej udziel słudze swojemu.
Ocal syna swojej służebnicy! (Ps 86, 16)

„Często przez krzyż Zbawiciel pociąga nas bardziej do siebie”.
„Pozwól mi Jezu umrzeć z tęsknoty i miłości ku Tobie. Pozwól mi wiecznie kochać Ciebie, Twoją żyć miłością, Twoją własnością być i Twoją Przenajświętszą wolę chwalić na wieki”.

Któryś za nas… i Ty, któraś współcierpiała…

XIV - Jezus złożony do grobu

Między zmarłymi jest moje posłanie,
tak jak poległych, którzy leżą w grobach… (Ps 88,6)

„Przyjdzie czas wiecznego spoczynku. Tam nam Chrystus Pan każdą łzę w perłę przemieni i napełni nas radością nieskończoną, ale na to trzeba sobie życiem gorliwym i pełnym zaparcia zasłużyć”.

Któryś za nas…

W intencjach Ojca Świętego; Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga….