Szczęście, jakie macie uczestniczyć tak często we Mszy świętej, powinno być dla was każdego dnia jakoby nowym szczęściem.
(Matka Kolumba Białecka)

Codziennie uczestniczymy we Mszy Świętej, która jest "ośrodkiem naszego życia osobistego i wspólnotowego" (Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Dominika). Co to znaczy? W Eucharystii każda Siostra, dzięki łasce Bożej, umacnia swoją więź z Jezusem poprzez słuchanie Słowa Bożego i przyjęcie Komunii Świętej. Jako osoby konsekrowane, a więc oddane na własność Bogu, łączymy się z Ofiarą Chrystusa za zbawienie świata. W Eucharystii łączymy się z całym Kościołem i budujemy wspólnotę między sobą. Tu faktycznie czerpiemy siłę do podejmowania misji głoszenia Ewangelii. Możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej jest dla nas podstawowym warunkiem założenia każdej placówki w kraju i za granicą.

Wrażliwość na piękno liturgii znamionuje Rodzinę Dominikańską. Także w Zgromadzeniu Sióstr św. Dominika zwracamy uwagę na formację liturgiczną. Pragniemy, aby liturgia każdej uroczystości w Zgromadzeniu była sprawowana godnie, pięknie i z prostotą. Przygotowujemy odpowiednie śpiewy, wyznaczamy lektorki, dbamy o wystrój kaplicy. Również w codziennej posłudze podejmujemy się proklamacji Słowa Bożego i prowadzenia śpiewów. Jest to dla nas jeden ze sposobów wypełniania misji apostolskiej Zgromadzenia.

Żyjąc wśród ludzi dotkniętych często biedą nie tylko materialną, ale też duchową wiemy, że wiele osób zaniedbuje udział we Mszy świętej, zwłaszcza niedzielnej. Dlatego też Siostry często w niedzielę uczestniczą w dwóch Mszach świętych, by zadośćuczynić Panu Jezusowi ten brak gorliwości.
Naszą miłością do Jezusa Eucharystycznego pragniemy dzielić się z innymi. Stąd też z radością podejmujemy się przygotowania dzieci i dorosłych do przyjęcia I Komunii świętej.

Staramy się też dbać o piękno naszych kaplic zakonnych i kościołów, w których posługujemy.
Jak "Kościół żyje dzięki Eucharystii" (św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia), tak i nasze Zgromadzenie koncentruje się wokół ołtarza, aby w Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa odnajdować najgłębszy sens życia chrześcijańskiego i zakonnego.

Pan Jezus w Hostii powinien być moim Centrum, około którego wszystko w moim życiu duchowym powinno się obracać,
jako koło swej osi wewnętrznej.

(Matka Kolumba Białecka)
parallax background