Żyjąc duchowością eucharystyczną Zgromadzenie Sióstr św. Dominika szczególnie intensywnie przeżywa Wielki Czwartek - dzień, w którym wspominamy ustanowienie Sakramentu Eucharystii. Tego dnia dziękujemy Panu Bogu za obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina. Jak śpiewamy w pięknej pieśni: Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci Chleba utaiłeś się.

Wielki Czwartek jest dla nas także dniem, w którym dziękujemy za wspólnotę. Doceniamy wartość miłości siostrzanej. Wymowny w tym kontekście jest gest umywania nóg podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, podczas którego śpiewana jest antyfona: Ubi caritas et amor, Deus ibi est - Tam, gdzie jest miłość, tam mieszka Bóg. Liturgia przypomina nam, na czym polega prawdziwa miłość we wspólnocie, a sam Jezus jest najlepszym Nauczycielem. Tak jak On nam, tak i my powinnyśmy sobie nawzajem umywać nogi (por. J 13, 14), co w życiu codziennym oznacza otwartość, gotowość do pomocy, budowanie serdecznych relacji opartych na szacunku i życzliwości, a także, co niezwykle istotne, umiejętność przebaczania. Święto wspólnoty, jakim jest Wielki Czwartek, celebrujemy poprzez uroczysty posiłek i rekreację po obiedzie.


W tym szczególnym dniu dziękujemy wreszcie za dar Eucharystii i kapłaństwa. Tak jak męczennicy z Abiteny uwięzieni podczas niedzielnej Mszy świętej w 304 roku mówili: Sine dominico non possumus (bez niedzieli nie możemy), tak i my możemy powtórzyć za nimi, że bez Eucharystii nie umiemy żyć. Dziękujemy więc za każdą naszą zakonną kaplicę, w której mieszka Boski Gospodarz, za Msze święte w nich sprawowane i kapłanów, którzy są powiernikami tego wielkiego Skarbu.
parallax background