Matka Kolumba zostawszy przełożoną założonego przez nią Zgromadzenia, oddała całkowicie takowe pod opiekę Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Kaplica nasza pod tymże wezwaniem również. Z wielką gorliwością obchodziła Matka z nami co roku przed Niepokalanym Poczęciem Matki Bożej nowennę, którą raz na zawsze ustanowiła.
(S. Benwenuta Pasławska OP, Życie Czcigodnej Matki Róży Kolumby Białeckiej)

W naszym Zgromadzeniu czcimy szczególnie Maryję Niepokalaną. Tak chciała Matka Kolumba Białecka, nasza Założycielka. Od dzieciństwa miała ona szczególne nabożeństwo do Niepokalanej. W samą Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1846 roku, mając zaledwie 8 lat, Róża Białecka przyjęła I Komunię świętą. Niedługo potem, bo w 1854 roku ogłoszony został w Kościele powszechnym dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a w 1858 roku Maryja objawiła się jako Niepokalane Poczęcie Bernadetcie Soubirous w Lourdes.
​         

Nasza pierwsza kaplica w domu macierzystym w Wielowsi poświęcona jest Maryi Niepokalanej. Od początku istnienia Zgromadzenia Siostry odprawiają nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. W klasztorze wielowiejskim co sobotę śpiewane są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu, a w każdą pierwszą sobotę miesiąca odprawiana jest Msza święta we wszystkich intencjach zanoszonych przez przyczynę Niepokalanej.