parallax background

Dziękczynienie za bł. Julię

17 czerwca, 2020
Dajmy się zarazić miłością!
16 czerwca, 2020
Piotr i Paweł
29 czerwca, 2020
Dajmy się zarazić miłością!
16 czerwca, 2020
Piotr i Paweł
29 czerwca, 2020

13 czerwca 2020 roku w Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary o godzinie 18:00 została odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji dziękczynnej za Beatyfikację siostry Julii Rodzińskiej oraz w intencji śp. Matki Serafiny, OP, Założycielki klas kredytowych i śp. Piotra Albertina, byłego Dyrektora Szkoły Polskiej i w intencji Dyrekcji, Nauczycieli i uczniów Szkoły Polskiej. Ta Msza św. była transmitowana przez Internet, aby wszyscy uczniowie mogli uczestniczyć, łącząc się duchowo, gdyż – z powodu ograniczeń ilości miejsc – w kościele byłoby to niemożliwe.

Była to też szczególna Msza św. dla Sióstr Dominikanek, podczas której został poświęcony Obraz Bł. Siostry Julii Rodzińskiej, dominikańskiej Męczennicy II wojny światowej. Obraz ten został umieszczony w nowym Ołtarzu w kościele, po prawej stronie figury Chrystusa Zmartwychwstałego. W Ołtarzu tym będzie również umieszczony (w październiku) Obraz Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, Męczennika czasów komunistycznych.

Podczas homilii, Ks. Marcin Dziliński podkreślił postać Bł. Siostry Julii, Jej życie pełne cierpienia (osierocona w dzieciństwie), ale i poświecenia, gdyż - wychowywana przez Siostry Dominikanki - nie tylko nie utraciła wrażliwości na cierpienie innych, ale ubogaciła swoją osobowość, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek i zdobywszy pedagogiczne wykształcenie, była wzorową nauczycielką, pełną miłości do dzieci, zwłaszcza osieroconych i młodzieży. Podczas II wojny światowej, uczyła w konspiracji, została aresztowana przez Niemców i osadzona w więzieniu w Wilnie, a później przewieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthof, koło Gdańska. Pomimo cierpień, upokorzeń, w warunkach pogardy dla człowieka, siostra Julia promieniowała nadzieją, pokojem, miłością i do Boga i potrzebujących, często załamanych duchowo więźniarek, dla których była Aniołem Dobroci, dzieląc się ostatnią kromką chleba, a nade wszystko podtrzymując na duchu, wpajając ufność w pomoc Bożą, modląc się wspólnie na różańcu – z narażeniem życia – i organizując potajemne spotkanie z księdzem w celu umożliwienia spowiedzi. Zginęła w obozie, wyczerpana i zarażona tyfusem - pomagając do końca – opuszczonym i chorym na tyfus więźniarkom.

Ks. Marcin – wskazując na świetlaną postać siostry Julii, Męczennicy, która w tak strasznych warunkach obozowych, nie tylko nie traciła nadziei lecz potrafiła jeszcze innym pomagać zaufać Miłosierdziu Bożemu – zaapelował o modlitwę za wstawiennictwem Bł. Siostry zakonnej w różnych, zwłaszcza ciężkich sytuacjach życiowych, dotyczących wychowania dzieci, modlitwy o powrót do utraconej wiary przez bliskich, itp.

Po Komunii Świętej, Ks. Proboszcz Adam Bobola, poświęcił Obraz, przedstawiający S. Julię, zaznaczając, że od tej chwili, ta Błogosławiona Dominikanka, Męczennica będzie w naszym kościele na stałe i zachęcił do modlitwy w naszych intencjach – właśnie za wstawiennictwem Bł. Siostry Julii.

Dziękujemy Panu Bogu za łaskę tej szczególnej obecności błogosławionej Siostry Julii w naszym, polskim kościele. Również w Biuletynie Parafialnym będzie umieszczona Modlitwa za wstawiennictwem Bł. S. Julii.

Bogu niech będą dzięki za tę Mszę św., za poświecenie Obrazu i rozszerzanie kultu naszej, dominikańskiej, Błogosławionej Męczennicy.

Siostry z Calgary