parallax background

Emmanuel – Bóg z nami

25 marca, 2020
Nawrócenie…
23 marca, 2020
„Miłość Zmartwychwstała”
26 marca, 2020
Nawrócenie…
23 marca, 2020
„Miłość Zmartwychwstała”
26 marca, 2020

Najważniejsza wiadomość na ten czas: Bóg chce być z nami. On JEST z nami.

W momencie, gdy cały świat wstrzymuje oddech niepewny swojego jutra, gdy wciąż nie wiemy, jak poradzić sobie z zupełnie nową sytuacją, Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi i zapowiada jej, że zostanie Matką Syna Bożego. Tak, to dziś Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.

Bóg nie zostawia człowieka w jego cierpieniu. Syn, który się narodzi otrzyma imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

Maryja przyjęła Jezusa. Ona chce także nam dziś Go podarować, byśmy mogli w Nim odnaleźć pokój serca…

 
 
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

(Czcigodny Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński)