parallax background

Formacja katechetów w Garoua Boulaï

16 września, 2019
Dzień Skupienia dla młodych
7 września, 2019
Spotkanie Młodzieży Dominikańskiej
16 września, 2019
Dzień Skupienia dla młodych
7 września, 2019
Spotkanie Młodzieży Dominikańskiej
16 września, 2019

14 września w naszej misji w Garoua Boulaï odbył się drugi etap formacji katechetów należących do naszych trzech parafii. Za szkolenie odpowiedzialna jest nasza s. Felicyta. Spotkanie to rozpoczęło tegoroczne sesje formacyjne odbywające się co miesiąc przy naszym klasztorze.