DUCHOWE NARODZINY ZGROMADZENIA

Rozmowa Róży z o. Vincentym Jandelem, generałem Zakonu Kaznodziejskiego