PIERWSZY NOWICJAT W AMERYCE

Obłóczyny i rozpoczęcie nowicjatu w USA przez cztery pierwsze siostry