POWSTANIE ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. DOMINIKA

Otwarcie pierwszego nowicjatu w Wielowsi