WŁĄCZENIE ZGROMADZENIA DO RODZINY DOMINIKAŃSKIEJ

Wystawienie Dokumentu Agregacji przez o. Jacka Cormiera, generała Zakonu Kaznodziejskiego