ZATWIERDZENIE ZGROMADZENIA PRZEZ KOŚCIÓŁ

Zatwierdzenie nowej wspólnoty przez biskupa przemyskiego Antoniego Manastyrskiego. Od tego momentu władzę nad Zgromadzeniem sprawuje Przełożona Generalna, którą została Matka Kolumba Białecka