ZGROMADZENIE WE WŁOSZECH

Otwarcie nowej placówki Zgromadzenia w Mugnano koło Neapolu