XXXIV Niedziela zwykła – rok C
25 listopada, 2022
II Niedziela ADWENT – rok A
3 grudnia, 2022
XXXIV Niedziela zwykła – rok C
25 listopada, 2022
II Niedziela ADWENT – rok A
3 grudnia, 2022
Czuwajcie więc…

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. (Mt 24,42)

Rozpoczynamy kolejny okres liturgiczny. Adwent jest czasem oczekiwania, tęsknoty i nadziei.
Jednak w dzisiejszej Ewangelii, Pan Bóg podkreśla, że liczy się tu i teraz. Bardzo ważna jest CZUJNOŚĆ i UWAŻNOŚĆ. Często bowiem to, co oczywiste i proste może sprawiać wrażenie nieosiągalnego.
Dzisiejsza Ewangelia kieruje nasze myśli ku przemijaniu. Tak jak nie wiemy, ile dni zostało nam danych, aby żyć tu i teraz, tak również nie wiemy, kiedy nadejdzie moment spotkania z Jezusem. Święty Mateusz ku przestrodze przypomina nam historię ze Starego Testamentu.

Kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (Mt 24, 38-39)

Jak to odczytać w dzisiejszych czasach?
Chodzi o codzienny wysiłek i odwagę czynienia dobra. To jest właśnie budowanie Arki – kształtowanie sumienia poprzez codzienne wybory i rezygnowanie z własnej woli ze względu na Boga. Wody potopu to chwile zniechęcenia, egoizmu, rozczarowania i obojętności.
Zatem warto podjąć decyzję- czy w imię Boże podejmę wysiłek budowania arki, czy też pozwolę aby pochłonęły mnie wody potopu?
Każda decyzja łączy się z konkretnymi wymaganiami i odpowiedzialnością. Tutaj nie chodzi
o dalekosiężne plany, lecz podejmowanie działań, które przygotują moje serce do całkowitego oddania się Panu Bogu. Człowiek bowiem jest w pełni szczęśliwy, kiedy jego priorytetowym celem jest miłość.

Wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. (Mt 24,44)

Rozpoczynający adwent to nowa szansa, aby powrócić na Bożą drogę. Jest to czas, w którym warto podjąć wysiłek czynienia dobra. Prośmy Ducha Świętego o owocne przeżycie tego czasu, wytrwałość, uważność i przygotowanie serca na narodziny Największej Miłości- Jezusa.