XXXIII Niedziela zwykła – rok B
13 listopada, 2021
II Niedziela Adwentu – rok C
4 grudnia, 2021
XXXIII Niedziela zwykła – rok B
13 listopada, 2021
II Niedziela Adwentu – rok C
4 grudnia, 2021
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
(Łk 21, 25-28. 34-36)

Rozpoczynamy Adwent. Czas, który otwiera nowy rok liturgiczny. Czas, który oczywiście przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, jednak nie tylko do nich. Adwent to czas, który ma nas przygotować na powtórne przyjście Jezusa. I o tym mówi dzisiejsza Ewangelia.

Pan Jezus ukazuje wydarzenia, które poprzedzać będą Jego przyjście na końcu czasów. Mówi o sytuacjach trudnych i daje kilka ważnych wskazówek tym, który Go słuchają. Jezus poleca uczniom, aby w momencie, gdy staną się świadkami Jego ponownego przyjścia nie trwożyli się. To słowo jest również do nas. „Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Zbliża się Ten, który nas stworzył, powołał, namaścił. Poleca też nam, słuchającym Jego słowa, dbałość o swoje serce. Tylko, jeżeli ono będzie czyste, dalekie od ociężałości powodowanej tym co ludzkie, będziemy gotowi unieść nasze głowy w momencie Jego przyjścia. Jego przyjście to moment nie do ominięcia w życiu ludzkim. Każdy na całej ziemi znajdzie się w takiej sytuacji, że będzie musiał spotkać się z Chrystusem. Mamy więc żyć czuwając i modląc się, żeby stanąć przed Synem Człowieczym i radować się wiecznością przy Nim.

Kolejny Adwent w naszym życiu to wielka łaska od Boga. On znów na nowo daje nam wejść na drogę nawrócenia. Niech ten czas będzie dla nas czasem oczyszczania serca i przybliżania się do Źródła, aby w momencie naszego spotkania z Panem każdy z nas z radością podniósł oczy ku górze, świadomy że nadszedł czas mojego i Twojego odkupienia.