VI Niedziela Zwykła (rok B)
11 lutego, 2024
II Niedziela Wielkiego Postu (rok B)
24 lutego, 2024
VI Niedziela Zwykła (rok B)
11 lutego, 2024
II Niedziela Wielkiego Postu (rok B)
24 lutego, 2024

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1, 12-15)

Dziś Kościół daje nam słowo – słowo, które jest drogowskazem, jak powinniśmy przeżyć Wielki Post. Jezus zaprasza nas do wspólnej wędrówki przez pustynię. W tym momencie życia, w którym jesteś: z twoimi problemami, chorobami, zadaniami, radościami. Zgadzasz się na to? Jest to wędrówka pełna przygód. Trwa ona tylko lub aż 40 dni. Jezus chce jednoczyć się z każdym człowiekiem doświadczającym braku, niedostatku, pokus i trudności. Niech bycie na „pustyni” naszej codzienności pomoże nam uświadomić sobie naszą grzeszność, słabość i to, że bez Boga nic nie możemy zrobić.

Ewangelista Marek nie wypisuje, jakich prób doświadcza Jezus. Natomiast z innych Ewangelii wiemy, że było ich trzy. Jak Chrystus reaguje? Nie wchodzi w żaden dialog z szatanem. Odpowiada bardzo krótko. To powoduje, że szatan odpuszcza, bo wie, że nie wygra. A jak jest w naszym życiu? Czy szybko się poddajemy, bo nie mamy siły, bo jesteśmy czegoś spragnieni? Dziś Jezus mówi: Nie bój się! Ja jestem z Tobą. Bądź wierny. Ufaj.

W momencie, kiedy dajemy się prowadzić Bożemu Duchowi, wszystko staje się prostsze.
I wtedy Bóg zaprasza nas do dalszej wędrówki. Ona już nie trwa 40 dni, a całe nasze życie: IDŹ I GŁOŚ RADOSNĄ NOWINĘ!