VIII Niedziela zwykła – rok C
27 lutego, 2022
II Niedziela Wielkiego Postu – rok C
12 marca, 2022
VIII Niedziela zwykła – rok C
27 lutego, 2022
II Niedziela Wielkiego Postu – rok C
12 marca, 2022
„Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i przebywał w Duchu na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła”. (Łk 4,1)

Kolejny Wielki Post rozpoczęty. Może jest to 28, może 50, a może 73 próba zmiany, może kolejna walka z pokusami, może pragnienie bycia bliżej Jezusa, wyrzeczenia, postanowienia. Jednak zadajmy sobie pytanie po co to wszystko? Czy tylko po, by na mecie powiedzieć / pomyśleć „wytrzymałem, udało się, jestem super Hero”? Odpowiedź brzmi: Wielki Post ma nas ustawić we właściwych proporcjach. Wielki Post ma służyć temu byśmy my sami stali się małymi. Byśmy znów, po raz kolejny oddali się prowadzeniu Pana Boga. Nie bez cierni, nie bez bólu, ale do ZWYCIĘSTWA, do ZMARTWYCHWSTANIA.

Jezus na pustyni był napełniony Duchem Świętym i mimo napełnienia miłością Ojca i Ducha Ojca był kuszony. To właśnie przestroga dla wszystkich tych którzy myślą, że już nic ich nie zaskoczy w życiu duchowym, że wszystko już przeżyli. Nieustannie trzeba sobie zadawać pytanie: ku czemu, a raczej komu kieruję moje serce? Nie wystarczy skupić się na powierzchownym rozwoju, na wydoskonaleniu czy wydłużeniu modlitwy, choć to też ważne. Nie wystarczy przykryć miękkim, aksamitnym materiałem zimnego głazu, by stał się on ciepły, bezpieczny. Tak samo jest z naszym sercem. Nasze serce ma zostać przemienione.

Pokusy jakich doświadcza Jezus są też naszymi pokusami. Jezus jednocześnie pokazuje sposób ich pokonania, walczy z szatanem, posługując się słowem Bożym. Całkowicie ufa Ojcu i działa w mocy Ducha. Nie pozwólmy wmówić szatanowi, ze jesteśmy sami, zdani tylko na siebie. Jesteśmy mali w rękach Wszechmogącego, kochającego Boga.