Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
3 kwietnia, 2021
III Niedziela Wielkanocna – rok B
18 kwietnia, 2021
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
3 kwietnia, 2021
III Niedziela Wielkanocna – rok B
18 kwietnia, 2021
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
(J 20,19-31)

Chrystus, który zmartwychwstał to największy przejaw miłosierdzia Boga.
Czy ja, Panie, wierzę Ci? Czy wierzę, że Ty wszystko możesz?
Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie.
Dotknąć się ran Jezusa jak Tomasz.
A gdy jest źle to modlić się słowami modlitwy "Anima Christi": „w ranach swoich ukryj mnie…”.
Podejść do drugiego człowieka i dotknąć go gestem, słowem, spojrzeniem tak, jakbym dotykał samego Chrystusa, widzieć w bliźnim Chrystusa.
Dotknąć się tego co smutne, trudne, niezrozumiałe.
Przemieniaj mnie Jezu swoją świętą obecnością i miłością.
Być i żyć dla Jezusa. Nie bać się. „Pokój wam” mówi Jezus też do mnie.
Dziękuję Jezu, że pozwalasz mi dotknąć Ciebie w sakramentach, w drugim człowieku, we mnie.
Ty jesteś „Pan mój i Bóg mój”.