I Niedziela Wielkiego Postu (B)
17 lutego, 2018
III Niedziela Wielkiego Postu (B)
3 marca, 2018
I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. (Mk 9,8)

Uczniowie wędrowali z Jezusem już od dawna, widzieli Jego cuda, słuchali nauczania, byli przy nim każdego dnia... Jednak na górze Tabor zdarzyło się coś niezwykłego - otworzyły się im oczy. Przez chwilę widzieli Jezusa takim, jakim JEST - zobaczyli Jego bóstwo. I już nic nie było takie, jak wcześniej. To wydarzenie zmieniło ich perspektywę, sposób patrzenia na rzeczywistość.

...nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A czy spotkanie z Jezusem zmieniło już moje spojrzenie? Czy wychodząc z kościoła - po Mszy Świętej, po adoracji Najświętszego Sakramentu, po medytacji Słowa Bożego - widzę przy sobie Jezusa? Czy patrząc na moje codzienne sprawy, ludzi obok mnie dostrzegam Jego obecność? Czy w chaosie codziennych obowiązków i spraw do załatwienia na dzisiaj, na teraz, na wczoraj - znajduję czas, by widzieć TYLKO samego Jezusa?

Panie, otwórz moje oczy.
Spraw, bym widziała tylko Ciebie.

Siostra Nazaria Czernek OP