I Niedziela Wielkiego Postu – rok C
5 marca, 2022
III Niedziela Wielkiego Postu – rok C
17 marca, 2022
I Niedziela Wielkiego Postu – rok C
5 marca, 2022
III Niedziela Wielkiego Postu – rok C
17 marca, 2022
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli”.
(Łk 9,28b-30)

Przemienienie Jezusa na Górze, przyznaję, jest moją ulubioną tajemnica światła. Zapraszam, aby spojrzeć na ten fragment z trzech stron.

Po pierwsze przemienienie mówi o tym, jak piękny jest Bóg. Modlitwa to obecność. To trwanie przed Panem, by zachwycać się Jego pięknem. Nie trzeba poszukiwać słów. Są takie momenty pomiędzy dwoma kochającymi się osobami, gdzie słowa wydają się zbędne. Ważna jest miłująca obecność.

Po drugie głos, który słyszą Apostołowie: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! stają się i dla każdego z nas drogowskazem. Tylko bliskość z Panem uzdolni mnie do umiejętności kochania najbliższych, do czystego serca, do odważnego dawania i dzielenia się z potrzebującymi. I jeszcze do wielu innych postaw, które mogą się zrodzić jedynie z przyjaznej relacji z Panem.

I ostatnia kwestia. Ewangelia ta ukazuje historię naszego wędrowania: od Góry Przemienienia do Góry Kalwarii, od chwil wzniosłych i radosnych do chwil trudnych i smutnych. Życie każdego z nas jest drogą od jednej Góry do drugiej Góry, a pomiędzy schodzimy na doliny, by umocnieni doświadczeniami „z Gór”, realizować Ewangelię w codziennym życiu.