Paralaksa tła

III Kongres młodych osób konsekrowanych

13 września, 2018
Nowy rok szkolny w Kaliningradzie
12 września, 2018
Rocznica poświęcenia kaplicy w Wielowsi
14 września, 2018

Pod hasłem „Wolni w Duchu Świętym” rozpoczął się dziś w Krakowie – Łagiewnikach III Kongres młodych osób konsekrowanych. Biorą w nim udział także nasze siostry juniorystki. Spotkanie zorganizowane przez Konsultę Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych Męskich, Żeńskich i Kontemplacyjnych oraz Instytutów Świeckich w Polsce jest okazją do wspólnej modlitwy młodych osób zakonnych, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się radością z przeżywania powołania zakonnego. Ostatni taki Kongres odbył się we wrześniu 2015 roku na Jasnej Górze.