II Niedziela zwykła (B)
9 stycznia, 2018
IV Niedziela zwykła (B)
27 stycznia, 2018
II Niedziela zwykła (B)
9 stycznia, 2018
IV Niedziela zwykła (B)
27 stycznia, 2018

Komentarz do Ewangelii na III Niedzielę zwykłą (B)


Jezus mówi: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię,
następnie: Pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.

Gdzie jest Twoja Galilea? Do niej chce przyjść Jezus, by głosić, by nauczać... Gdzie ona jest?

Galilea jest Twoją codziennością…pracą, gonitwą, rutyną, szarością. Jezus przychodzi do Ciebie, zastaje Cię przy rozlicznych zajęciach, ciągle zabieganego, zapatrzonego w zegarek, liczącego sekundy w każdej godzinie… A On cicho staje przed Tobą i czeka…aż się zatrzymasz.
Zatrzymaj się. Stań, ucisz swoje myśli, wyłącz zegarek i usiądź… bo On chce przemówić, pozwól Mu… Gotowy?

Moje Dziecko, tęsknie za Tobą… brakuje mi Twojego głosu, wspólnie spędzanych chwil, Twojego śmiechu, śpiewu, brakuje mi Ciebie… Dziecko moje, wróć do Mnie, zapragnij Mnie – Ja zajmę się resztą. Nie bój się, nie zostawię Cię nawet na sekundę, będę zawsze! Opatrzę Twoje rany i dam Ci się poznać…rozkochać w sobie, uczynię Cię szczęśliwym = błogosławionym. Ciebie wybrałem…wróć do Mnie.

Człowieku, zatrzymaj się w swojej Galilei i usłysz głos Największej Miłości, która podaje Ci swoją przebitą rękę, daje szansę powrotu i pragnie być przy Tobie na zawsze…

Siostra Jeremiasza Garus OP