III Niedziela Wielkanocna (rok B)
13 kwietnia, 2024
V Niedziela Wielkanocna (rok B)
28 kwietnia, 2024
III Niedziela Wielkanocna (rok B)
13 kwietnia, 2024
V Niedziela Wielkanocna (rok B)
28 kwietnia, 2024

Prawdziwy Pasterz (J 10,11- 18)

Jakże szczególnie drogi powinien być dla nas fragment Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus porównuje siebie do DOBREGO PASTERZA.
Jakiż pasterz oddałby swoje życie za zwierzęta?
Jest to paradoksalny obraz wolności, paradoksalny, ale prawdziwy.
Chociaż gr. słowo calas- dobry, można przetłumaczyć jako: szlachetny, prawdziwy, piękny; to jednak nawet najszlachetniejszy przewodnik jakiegokolwiek stada, nie oddałby życia za zwierzęta, które są powierzone jego opiece. A Jezus szlachetny Pasterz ODDAŁ SWOJE ŻYCIE ZA OWCE.
ODDAĆ, czyli wydać, położyć. Jezus w pełni swojej wolności, dobrowolnie czyni ze swojego życia dar, kładąc je za nas na krzyż. Oddał je za wszystkich ludzi, wszystkich czasów, nawet za tych, którzy NIE SĄ Z JEGO ZAGRODY.
Jezus - samoofiarująca się Miłość, jest przeciwieństwem NAJEMNIKA, skoncentrowanego na sobie tchórza. Najemnik WIDZĄC NADCHODZĄCEGO WILKA (zło we wszystkich jego odmianach) OPUSZCZA OWCE I UCIEKA, A WILK JE PORYWA I ROZPRASZA. Najemnik ucieka, gdyż chce ocalić siebie.
Tradycja chrześcijańska zawsze interpretowała wilka, jako diabła, wroga, który chce doprowadzić ludzkość do całkowitego rozproszenia i upadku.
Najbardziej niebezpiecznym wilkiem jest wyrachowany „pasterz”- pisał A. Pronzato.
Zachwycająca jest ta wzajemna znajomość między owcami, a Pasterzem.
Przypomina mi się opowiadanie, nie pamiętam już gdzie je przeczytałam, o recytacji psalmu 23 przez aktora, poetę i pastora. Dwaj pierwsi pięknie go wyrecytowali, fachowo i ze znawstwem, ale największe brawa otrzymał pastor.
Dlaczego? Ponieważ znał i kochał Pasterza.
Pójście za Jezusem zakłada bycie powołanym przez Jezusa, co więcej przynależenie do Niego. A to z kolei domaga się odrzucenia wszystkich innych pasterzy.

Jezu mój jedyny, prawdziwy Pasterzu, niezmordowany nomado, który wolisz schodzić w dół niż piąć się w górę, bądź uwielbiony za Twoją niepojętą, heroiczną miłość do mnie zagubionej owieczki.

Jezu szlachetny Pasterzu, który, który nie przestajesz nawoływać tych, którzy są rozproszeni, zmarginalizowani, zagubieni, odrzuceni, bądź uwielbiony za Twoją determinację w przyprowadzaniu do owczarni, tych, których my odrzucamy.

Jezu piękny Pasterzu, najpiękniejszy spośród synów ludzkich, który znasz po imieniu każdą zagubioną owcę i zawsze dostrzegasz w niej piękno, weź mnie na swoje ramion i nieś do Bożej Owczarni w domu Ojca. Amen.