III Niedziela Wielkiego Postu (rok B)
2 marca, 2024
V Niedziela Wielkiego Postu (rok B)
16 marca, 2024
III Niedziela Wielkiego Postu (rok B)
2 marca, 2024
V Niedziela Wielkiego Postu (rok B)
16 marca, 2024

J 3, 14-21

Bóg widział, że człowiek poprzez swoje grzechy i uczynki coraz bardziej się gubi, oddala od Niego i zaczyna żyć, jakby Boga nie było. I wtedy daje ludziom swojego Syna, który przychodzi i na nowo przekazuje ludziom prawdę o Ojcu, którą Jan w dzisiejszej Ewangelii tak zapisał: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”

To są dla mnie najważniejsze słowa z Pisma świętego. Dobrze by było to zdanie często sobie powtarzać, szczególnie wtedy gdy mamy wykrzywione wyobrażenie na temat Boga. No cudne Słowo.

To jest cała prawda o naszym Bogu – o Bogu bardzo miłosiernym. On chce dla każdego pełni szczęścia i życia wiecznego. Tylko od nas zależy, jak odpowiemy na Jego propozycję, bo każdy z nas ma wolność wyboru i decydowania, jak się zachować i co czynić. Miłość to jedyny i prawdziwy motyw działania Boga, który tak często Mu odbieramy. Oskarżamy Go o dopuszczanie cierpienia i śmierci, a w ostatecznym rozrachunku tylko Miłość jest w stanie dać to, co ma najcenniejsze. Jezus nie przychodzi, aby potępiać człowieka, ale przypomnieć o wartości jaką mamy w oczach Boga bez względu na nasze wyboru.

Wielki Post to czas na spotkania: z sobą samym i Bogiem, który jest obecny we mnie. Miejscem spotkania jest moje serce, ono potrzebuje głębokiej więzi z Nim, a nie tylko gry pozorów. Dlatego prawdziwa modlitwa, post, dobroczynność nie może karmić się ludzkim aplauzem. To wszystko ma prowadzić do głębszej więzi z Panem Bogiem. 

Rozumiesz jak bardzo Jesteś cenna/y ? Bóg kocha Cię całym sobą, absolutnie, poza granice rozumu i wyobrażeń.