III Niedziela Zwykła (rok B)
21 stycznia, 2024
V Niedziela Zwykła (rok B)
3 lutego, 2024
III Niedziela Zwykła (rok B)
21 stycznia, 2024
V Niedziela Zwykła (rok B)
3 lutego, 2024
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. (Mk 1, 21-28)

Dzisiejsza perykopa opisuje wydarzenie, które miało miejsce w niewielkiej wiosce rybackiej - Kafarnaum, na początku publicznej działalności Jezusa. W szabat naucza On w świątyni. Czyni to w taki sposób, że Jego słowa wzbudzają zdumienie u słuchających: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę a nie jak uczeni w Piśmie. Ewangelista Marek nie przytacza konkretnej nauki Jezusa, nie podaje jej treści ale usłyszane słowa i być może sposób ich wypowiadania musiały wywrzeć na słuchających ogromne wrażenie. Dostrzegli oni to, że Jezus jest kimś niezwykłym, wyjątkowym, że to, co mówi jest prawdą, która może zmienić ich życie, nadać mu sens. Słowa, które wypowiada są różne od tych, które dotychczas słyszeli a które nic nie wnosiły, były bezowocne. Są to Słowa Boga. Ujawniają one zło, które opętało człowieka, który przysłuchiwał się Jezusowi. Duch nieczysty, słysząc Jezusa, nie jest w stanie wytrzymać tego, że ludzie są zdumieni słowem Bożym. Nie jest w stanie znieść Jego słów. Tracąc swą moc w strachu i złości wykrzykuje do Jezusa: Czego chcesz od nas! (…) Przyszedłeś nas zgubić? Wiem kim jesteś: Święty Boga. Jezus nie chce słyszeć złego ducha. Kategorycznie i surowo nakazuje mu, by milczał i wyszedł z człowieka, którego opętał. Jezus wie o podstępnych zamiarach złego. O tym, że chce on odwrócić uwagę słuchających od Jezusa i od tego, co głosi.

Zły zaczyna miotać opętanym przez niego mężczyzną, ale będąc bezbronnym wobec słów Jezusa wychodzi z niego. Znajdujący się w synagodze po raz kolejny reagują zdumieniem. Dostrzegają związek między tym, co Jezus mówi, a tym co się zaczyna dziać. Słowo wypowiedziane przez Jezusa dokonuje to, co przekazuje. To prawdziwa nauka z mocą. Bóg działa tu i teraz przez swoje Słowo. I informacja o tym zaczyna się rozszerzać.

A u mnie? Czy moc Słowa Bożego wzbudza we mnie zdziwienie? Czy dostrzegam to, że dzięki niemu moje życie może się zmienić na lepsze? Że może ono uczynić mnie wolnym uwalniając mnie od zła, nałogów, grzechu? Nadać sens mojemu życiu? Bóg działa tu i teraz poprzez swoje Słowo. Słowo zapisane w Biblii. Trzeba tylko po nie sięgnąć…