III Niedziela zwykła – rok B
23 stycznia, 2021
V Niedziela zwykła – rok B
7 lutego, 2021
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
(Mk 1, 21-28)

Świątynia była miejscem świętym dla Izraelitów. Przychodzili tam, by modlić się, składać ofiary, prosić Pana Boga o różne rzeczy. Było to miejsce przepełnione Bożą obecnością.

Przychodzi dzień szabatu i Jezus, wszedłszy do synagogi zaczął nauczać. Wszyscy, którzy tam byli – zdumieli się. Wyczuwali w Nim coś wyjątkowego. Nagle, mimo tak świętego miejsca ujawnia się tam szatan, który opętał pewnego człowieka. Widzimy więc, że nawet w Kościele może ukrywać się zły duch, który nęci swoimi pokusami i przez to zniewala, aby tylko odwrócić uwagę od tego, co najważniejsze - od Jezusa Chrystusa, który ciągle jest obecny w Kościele i prowadzi Kościół, a więc nas wszystkich do zbawienia.

Szatan doskonale wie, kim jest Jezus i chce Go ośmieszyć mówiąc, że przyszedł wszystkich zgubić, by zwątpili. Jednak Jezus nie wchodzi w żadną dyskusje i odważnie mówi: „Milcz i wyjdź z niego”.

My również powinniśmy w podobny sposób postępować z wszelkimi pokusami i grzechem, jaki pojawia się u drzwi naszego serca. Starajmy się ze stanowczością odrzucać wszelkie dyskusje z pokusami prowadzącymi do grzechu, bo to może spowodować nasz upadek i odejście od Pana Boga. A w to miejsce próbujmy wciąż na nowo trwać mocno przy Chrystusie. Budujmy z Nim głęboką relacje poprzez modlitwę, spowiedź i przyjmowanie Go do swojego serca w Eucharystii.

Jezus - Bóg zawsze jest przy nas i kocha nas miłością bezgraniczną.