parallax background

Jubileusz na Ukrainie

11 lipca, 2020
Naprawdę zwykli ludzie..
4 lipca, 2020
Jubileusze profesji zakonnej
20 lipca, 2020
Naprawdę zwykli ludzie..
4 lipca, 2020
Jubileusze profesji zakonnej
20 lipca, 2020

Dominikanki rozpoczęły posługę w Rawie Ruskiej w roku 1886, posłane tam przez Matkę Kolumbę. Później powstały domy w Tarnopolu, Złoczowie, Chodorowie, Żurowie, Annowoli, Dzibułkach, Lwowie. W 1946 roku wyjechały z tych terenów ostatnie nasze siostry. 10 września 1994 roku rozpoczęła się nasza posługa w Żółkwi, w kolejnym roku - w Czortkowie. Pracujemy w parafiach posługując dzieciom, chorym, starszym i potrzebującym. Niech Bóg będzie uwielbiony w każdym przejawie miłości i prawdy.

s. Sara Łakoma OP