parallax background

Odnowienie profesji zakonnej w Krakowie

29 lipca, 2020
Odnowienie profesji zakonnej na Białorusi
28 lipca, 2020
Za tydzień śluby wieczyste
1 sierpnia, 2020
Odnowienie profesji zakonnej na Białorusi
28 lipca, 2020
Za tydzień śluby wieczyste
1 sierpnia, 2020

28 lipca był w krakowskim klasztorze dniem radości z odnowienia profesji zakonnych pięciu naszych sióstr, które przez życie radami ewangelicznymi chcą upodabniać się do Chrystusa i żyć na chwalę Boga. Są to s. Kinga Danowska, s. Gaudia Gorbacewicz, s. Laura Kolasa, s. Judyta Wolnik oraz s. Ewa Mielcarek.
Odnowienia poprzedziły tygodniowe rekolekcje głoszone przez o. Tomasza Gaja OP, który skupił siostry wokół tematu kontemplacji codzienności leżącej u źródeł naszego dominikańskiego charyzmatu.
Niech Matka Kolumba wspiera nasze siostry w miłości Boga i ludzi, a św. Dominik wyprasza łaski w głoszeniu Ewangelii swoim życiem.