parallax background

Odnowienie profesji zakonnej na Białorusi

28 lipca, 2020
Jubileusze profesji zakonnej
20 lipca, 2020
Odnowienie profesji zakonnej w Krakowie
29 lipca, 2020
Jubileusze profesji zakonnej
20 lipca, 2020
Odnowienie profesji zakonnej w Krakowie
29 lipca, 2020

27 lipca, w Rakowie, na Białorusi, nasze dwie siostry odnowiły swoją profesję zakonną. S. Anastazja na 3 lata i S. Rita na rok. To ważne wydarzenie poprzedziły rekolekcje naszych trzech sióstr junioratek, bo jeszcze odprawiała je S. Julia Buhaj. Wygłosił je dla sióstr O. Paweł Lemiech (oblat). We Mszy św. o godz. 10.00 uczestniczyli liczni parafianie z Rakowa. Na zakończenie siostry dziękowały parafianom za gościnność i otwarte serca, za troskę o różne dary, którymi dzielili się z nimi w czasie rekolekcji. Oprawę liturgiczną przygotowały siostry pod przewodnictwem S. Marii Jemieliańczyk. Przyjechało dwóch braci kapucynów. Po Mszy św. odbył się świąteczny poczęstunek. Dziękujemy Panu Bogu za dar odnowienia profesji naszych sióstr i prosimy Boga o dar wytrwania dla nich.
S. Maria Lubomira OP