Paralaksa tła

Jubileusze profesji zakonnej

20 lipca, 2020
Jubileusz na Ukrainie
11 lipca, 2020
Odnowienie profesji zakonnej na Białorusi
28 lipca, 2020

Dziś w naszym klasztorze z Zakopanem nasze siostry, po odprawionych rekolekcjach, świętowały swoje jubileusze. Choć obchody uroczystości, z powodu pandemii, były znacznie skromniejsze niż w poprzednich latach, nie zabrało powodów do radości i wielkiej wdzięczności Bogu za dar powołania i możliwość realizowania go w naszym Zgromadzeniu.
Swoje jubileusze przeżywały:

Jubileusz 70 - lecia:
s. Gerarda
s. Brygida

Jubileusz 65 - lecia:
s. Noemia
s. Stella
s. Estera

Jubileusz 50 - lecia:
s. Czesława
s. Katarzyna Janus

Jubileusz 25 - lecia:
s. Damaris
s. Emilia
s. Karmela
s. Noemi
s. Alina
s. Jana Kowalik
s. Eliza
s. Benigna
s. Andrea
s. Piotra

s. Rozalia Grzelak OP