parallax background

Jubileusze profesji zakonnej

20 lipca, 2020
Jubileusz na Ukrainie
11 lipca, 2020
Odnowienie profesji zakonnej na Białorusi
28 lipca, 2020
Jubileusz na Ukrainie
11 lipca, 2020
Odnowienie profesji zakonnej na Białorusi
28 lipca, 2020

Dziś w naszym klasztorze z Zakopanem nasze siostry, po odprawionych rekolekcjach, świętowały swoje jubileusze. Choć obchody uroczystości, z powodu pandemii, były znacznie skromniejsze niż w poprzednich latach, nie zabrało powodów do radości i wielkiej wdzięczności Bogu za dar powołania i możliwość realizowania go w naszym Zgromadzeniu.
Swoje jubileusze przeżywały:

Jubileusz 70 - lecia:
s. Gerarda
s. Brygida

Jubileusz 65 - lecia:
s. Noemia
s. Stella
s. Estera

Jubileusz 50 - lecia:
s. Czesława
s. Katarzyna Janus

Jubileusz 25 - lecia:
s. Damaris
s. Emilia
s. Karmela
s. Noemi
s. Alina
s. Jana Kowalik
s. Eliza
s. Benigna
s. Andrea
s. Piotra

s. Rozalia Grzelak OP