parallax background

Jubileusze w Prowincji Amerykańskiej

10 lipca, 2018
Św. Jan z Kolonii
9 lipca, 2018
Wakacje na Mazurach
11 lipca, 2018
Św. Jan z Kolonii
9 lipca, 2018
Wakacje na Mazurach
11 lipca, 2018

Rekolekcje w Justice prowadzone przez Ks. Dominika Chmielewskiego, salezjanina, zostały uwieńczone uroczystością dwóch Jubileuszy profesji zakonnej: 25- lecia Siostry Salome i 50-lecia Siostry Stanisławy. Gratulujemy Siostrom, a Panu Bogu dziękujemy za dar ich życia, powołania, posługi Zgromadzeniu i Kościołowi oraz za łaski udzielane Siostrom na drodze wypełniania Jego woli. Niech kierowniczka dusz, nasza Matka, Maryja prowadzi nadal Siostry i otacza płaszczem swojej opieki.