Paralaksa tła

Jubileusze

19 lipca, 2018
Ty masz powołanie…
17 lipca, 2018
Bł. Czesław
20 lipca, 2018

Lipcowe rekolekcje dla Sióstr w naszym klasztorze w Wielowsi kończą się zawsze piękną uroczystością, podczas której dziękujemy Panu Bogu za dar powołania i wierności naszych Sióstr obchodzących swoje jubileusze zakonnej profesji. W tym roku grono Sióstr Jubilatek jest spore, i choć nie wszystkie mogły przyjechać do Wielowsi ze względu na wiek, za wszystkie nasze Siostry jesteśmy wdzięczne i wszystkie polecamy Bogu w modlitwie. Niech On nadal prowadzi je swoimi drogami i umacnia łaską, by mogły dawać świadectwo o Jego miłości tam, gdzie są posłane. Jubileusze profesji zakonnej w tym roku obchodzą:

Jubileusz 65 – lecia: Siostra Felicja Kosicka, Siostra Wanda Baran, Siostra Hilaria Lis, Siostra Wiktoryna Załucka.

Jubileusz 60 – lecia: Siostra Elekta Zwolińska, Siostra Prudencja Rolek, Siostra Wirginella Pawełczyk, Siostra Doloria Sikora, Siostra Klemensa Witek, Siostra Konsumata Łazarek.

Jubileusz 50 – lecia: Siostra Marka Rolak, Siostra Stanisława Szymańska, Siostra Szczepana Rolak.

Jubileusz 25 – lecia: Siostra Salome Kociuba, Siostra Tatiana Jaczyńska, Siostra Rode Tomońska, Siostra Martyna Kwaśna.