Paralaksa tła

Juniorat wieczysty

7 września, 2020
Grant dla Domów Pomocy Społecznej
2 września, 2020
Rozpoczęcie postulatu
8 września, 2020

Wszystko ma swój czas /Koh 3,1/

Pierwszy września to nie tylko początek roku szkolnego, to także dla naszych trzech sióstr oficjalny początek tzw. junioratu ścisłego, czyli rocznego przygotowania do złożenia ślubów wieczystych.

W domu macierzystym w Wielowsi do tego ważnego wydarzenia pod kierunkiem siostry Mistrzyni Rode przygotowują się: s. Julia Justyna Jelińska, s. Józefa Agnieszka Starczak i s. Amata Ewa Rojewska. W tym szczególnym dla naszego Zgromadzenia roku poświęconym naszej Założycielce Matce Kolumbie Białeckiej, juniorystki niejako pod jej duchową opieką będą pogłębiać życie wewnętrzne i zakonne oraz pełniej przygotowywać się do gorliwej działalności apostolskiej. Juniorat ścisły to dla nich powrót do źródła, do korzeni. To czas pochylenia się na nowo nad tym, co najważniejsze i najistotniejsze. Nad powołaniem, dominikańską duchowością i charyzmatem. To odnowienie i pogłębienie relacji z Jezusem poprzez modlitwę i oderwanie się od świata zewnętrznego. To wyjście na pustynię, gdzie przewodnikiem i drogą jest Oblubieniec i Jego słowo.

Nasze siostry otaczamy modlitwą. Niech ten rok będzie czasem łaski, wypełniony szczególną Bożą obecnością i prowadzeniem.