parallax background

Kapliczka w Jaśniszczach

26 listopada, 2020
Recital organowy
24 listopada, 2020
Pomóżmy zbudować kościół
5 grudnia, 2020
Recital organowy
24 listopada, 2020
Pomóżmy zbudować kościół
5 grudnia, 2020

23 sierpnia 2020 r. w naszym Zgromadzeniu rozpoczął się Rok Czcigodnej Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej. Jest to czas szczególnej jej opieki. W Jaśniszczach koło Brodów na Ukrainie, w miejscu, gdzie Róża Białecka się urodziła, trwa budowa nowej kaplicy upamiętniającej naszą Matkę. Od lat 20 maja, w dniu jej imienin, ludzie gromadzą się na majówkę i razem z nami, jej córkami, proszą o jej wstawiennictwo w codziennej trudnej rzeczywistości, oraz dziękują za opiekę Matki Kolumby. Ona - Róża Białecka z dworu. Ona - nasza Matka.