parallax background

Każdego dnia z Maryją…

3 maja, 2018
Panno łaskawa, Gwiazdo zaranna…
1 maja, 2018
Dziś kolejne Nocne czuwanie
5 maja, 2018
Panno łaskawa, Gwiazdo zaranna…
1 maja, 2018
Dziś kolejne Nocne czuwanie
5 maja, 2018

Wszystko zaczyna się od pocałunku. Nakładając rano szkaplerz całujemy go, odmawiając przy tym Pod Twoją obronę lub inną maryjną modlitwę. Tak zapraszamy Matkę Bożą do naszego dnia. Jeszcze wielokrotnie będziemy się do Niej zwracać. Maj jest Jej miesiącem, dlatego przyjrzymy się maryjnym modlitwom praktykowanym w naszym Zgromadzeniu.

Wspólną modlitwę poranną rozpoczynamy odmówieniem Anioł Pański lub w okresie wielkanocnym Regina caeli. Rozważamy wtedy cud Wcielenia Syna Bożego, który przyszedł na ziemię dzięki „tak” Maryi. Prosimy Boga o łaskę, abyśmy dzięki wstawiennictwu Świętej Dziewicy poprzez mękę i krzyż Chrystusa mogli kiedyś dojść do chwały zmartwychwstania. Pamiętamy też o zmarłych polecając ich Bożemu Miłosierdziu. Anioł Pański odmawiamy jeszcze dwukrotnie w ciągu dnia: w południe oraz po Nieszporach.

Zaraz potem chwalimy Matkę Bożą śpiewając przepiękną, XI - wieczną modlitwę, Inviolata. Nieskalana, Nietknięta i czysta jesteś Maryjo, która stałaś się jaśniejącą bramą nieba niezawodną. O, Święta Matko, Chrystusowi najdroższa, przyjmij należny Tobie hymn pochwalny. Niech nasze dusze i ciała będą niewinne. Proszą Cię teraz usta i serca pokorne. Twe słodko brzmiące błaganie, niech nam zapewni łaskę na wieki. O, Najłaskawsza, Ty, któraś sama jedna pozostała nieskalana. To hymn na cześć Bogarodzicy, sławiący Jej czystość i niewinność. Ona jest wzorem pokory, pełna łaski, czystego serca... Wpatrujemy się w Maryję i pragniemy być jak Ona. Wierzymy, że Bóg niczego nie odmówi Matce Swojego Syna. Ufając w Jej macierzyńską dobroć prosimy pokornie, by wyjednała nam łaskę dobrego, świętego życia. Błogosławiony Henryk Suzo z wielką czułością śpiewał tę pieśń Matce Bożej. Nie ma wiele tak przejmujących modlitw, które sławiłyby wewnętrzne piękno Maryi.

W ciągu dnia odmawiamy jedną część różańca. Ta modlitwa, w której rozważamy tajemnice życia Jezusa i Jego Matki nierozerwalnie związana jest z Zakonem Dominikańskim. Prosta modlitwa dostępna dla każdego jest drogą do kontemplacji. Różaniec noszony przy pasie jest dla nas bronią w walce ze złem. Przez tę modlitwę możemy uprosić tak wiele dla świata, a sama Maryja hojnie udziela łask tym, którzy modlą się na różańcu. Jest on skarbem dzieci św. Dominika, dziedzictwem naszego Zakonu, a wreszcie wyrazem miłości do Maryi, którą pozdrawiamy każdym kolejnym Zdrowaś.
Różaniec kończymy Litanią Loretańską. Gdy mowa o litanii, nie sposób nie wspomnieć o Litanii dominikańskiej. Starsza od Litanii Loretańskiej, nie należy do kanonu codziennych modlitw, ale odmawiamy ją, gdy potrzeba szczególnej interwencji Matki Bożej. Jej skuteczność przerażała niegdyś wrogów Kościoła, którzy wręcz modlili się: od litanii kaznodziejów - wybaw nas Panie. To przepiękna modlitwa, pełna wyszukanych zwrotów do Najświętszej Maryi Panny. Litania na szczególne okazje.

Niemal od samego początku istnienia naszego Zakonu śpiewana jest w nim antyfona Salve Regina - Witaj Królowo. Zwyczaj ten wprowadził bł. Jordan z Saksonii. Zachowała się relacja o tym, że pewien człowiek widział, jak Maryja podczas śpiewu braci prosiła Boga o łaski dla nich. Salve Regina śpiewamy nie tylko po Nieszporach, ale też przy śmierci sióstr. W legendzie o bł. Sadoku i jego towarzyszach czytamy, iż bracia, gdy byli zabijani z rąk Tatarów śpiewali tę antyfonę. Ich śpiew nie umilkł także po śmierci: z pieśnią na ustach szli do nieba.

Nasz dzień kończymy hymnem: Witaj, Gwiazdo morza. Tradycja mówi, że hymn ten śpiewał sam święty Dominik zawsze, gdy wybierał się w drogę. Przemierzał Europę dotkniętą herezją wiedząc, że sam, swoim słowem niczego nie dokona. Wierzył, że Maryja może wszystko uprosić, dlatego z ufnością powierzał się Jej opiece. Nigdy go nie zawiodła.

Ostatnie błogosławieństwo w ciągu dnia, które otrzymujemy od przełożonej, również jest błogosławieństwem maryjnym: Wraz z Synem swoim niech nas błogosławi Najświętsza Maryja Panna. Amen. To błogosławieństwo na dobrą noc. Maryja jest obecna przy nas przez cały czas. Pamiętamy o testamencie, jaki zostawił nam święty Ojciec Dominik: Zostawiam ci testamentem moje wielkie nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi. Nie na ilości modlitw zawisła cześć prawdziwa, jaką się Jej oddaje, ale raczej życiem odosobnionym w duchu, sercem czystym, oderwanym od wszystkiego, napełnionym miłością Boga i bliźniego oddaje się tej Królowej nieba hołd istotny i pozyskuje się Jej opiekę i Jej miłość macierzyńską. Także Matka Kolumba zakładając Zgromadzenie powierzyła je opiece Niepokalanej i przekazała nam miłość do Maryi. Obyśmy zawsze pozostały wierne temu dziedzictwu.

Siostra Wojciecha Tarnawska OP