parallax background

Kolejne katechezy misyjne

26 marca, 2019
Rekolekcje Młodzieży Dominikańskiej
19 marca, 2019
Misyjna Sesja Formacyjna
8 kwietnia, 2019
Rekolekcje Młodzieży Dominikańskiej
19 marca, 2019
Misyjna Sesja Formacyjna
8 kwietnia, 2019

Co słychać w Referacie Misyjnym? Od 19 do 21 marca byłam z katechezami misyjnymi w bardzo pięknych okolicach Dolnego Śląska, w miejscowości Budzów. Przez trzy dni prowadziłam lekcje w Szkole Podstawowej i Gimnazjum pokazując życie ludzi na terenach misyjnych i zachęcając dzieci i młodzież do modlitwy w intencji misji, a także wprowadzając ich w czekający nas w październiku Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Natomiast w dniach 25 i 26 marca prowadziłam warsztaty misyjne w ramach szkolnych rekolekcji wielkopostnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Sobieskiego w Warszawie. Zajęcia te miały za cel przypomnieć młodym ludziom o Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym oraz zachęcić ich do przygotowania i podjęcia dobrych inicjatyw w tym czekającym nas czasie.

s. Natalia Janik OP