Paralaksa tła

Koncert Pasyjny w Warszawie

8 kwietnia, 2019
Misyjna Sesja Formacyjna
8 kwietnia, 2019
Dzień skupienia dla rodziców
14 kwietnia, 2019

Wczoraj w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, gdzie od 1955 roku posługują nasze Siostry odbył się Koncert Pasyjny, podczas którego wystąpiły trzy zespoły chóralne: Chór Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie „Vox cordis” pod dyrekcją Krzysztofa Łazutki, Chór Parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie „Castitido” prowadzony przez Andrzeja Molendę, oraz miejscowy Chór Parafialny „Jubilate Deo”, który od 2012 roku prowadzi siostra Wojciecha Tarnawska. Słuchaczom zaprezentowany został zróżnicowany repertuar pasyjny obejmujący utwory zarówno dawnych mistrzów (bł. Ładysław z Gielniowa, Cyprian Bazylik czy Thomas Luis de Victoria) jak i twórców współczesnych (Marian Sawa, Zoltan Kodaly). Wieczór sprzyjał kontemplacji Męki Pańskiej opisanej muzyką, której towarzyszyło słowo Ewangelii oraz rozważania Papieża Franciszka.

Chór „Jubilate Deo” został utworzony przy Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie w 1946 roku. Jest to chór amatorski skupiający ludzi w różnym wieku, zapalonych pasją wspólnego śpiewania. Od wielu lat chór prowadzą siostry pełniące posługę organistki w parafii.