Paralaksa tła

Koncert w Calgary

30 maja, 2022
Nowicjat w USA
2 maja, 2022
Sto lat posługi Sióstr w Inowrocławiu
13 czerwca, 2022

W przeddzień 102 urodzin św. Jana Pawła II został zorganizowany w Calgary Koncert Charytatywny ku czci tego wielkiego świętego. Tegoroczny koncert odbywał się pod hasłem: ”Czas próby polskich sumień trwa. Musicie być mocni w wierze.”- są to słowa z homilii św. Jana Pawła II w Skoczowie, aby na nowo przypomnieć sobie jego słowa i nauczanie na temat sumienia.

Temat sumienia zajmuje centralne miejsce w nauczaniu moralnym Jana Pawła II. Najważniejszym dokumentem, w którym Papież podjął ten temat, jest encyklika „Veritatis splendor”. Czyni to w kontekście współczesnego kryzysu sumienia, który objawia się nie tylko w konkretnych wyborach i decyzjach moralnych, ale także w rozpowszechnianiu błędnych koncepcji sumienia, przyznających mu prerogatywy najwyższej instancji osądu moralnego. Sumienie ma rzekomo kategorycznie i nieomylnie decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Zanika wtedy wymóg obiektywnej prawdy w ocenie moralnej konkretnego czynu, ustępując miejsca kryterium szczerości, autentyczności, „zgody ze samym sobą”. Prowadzi to do skrajnie subiektywistycznej interpretacji sumienia. U podstaw tej istotnej zmiany rozumienia sumienia leży kryzys wokół zagadnienia prawdy.

W pierwszej części można było usłyszeć słowa św. Jana Pawła II, dotyczące sumienia, a także też dwa utwory na skrzypce: "Le Cygne" (Łabędź) - Camille'a Saint-Saënsa i "Mèlodie" - Glucka/Kreislera w wykonaniu wspaniałego wirtuoza Krzysztofa Sokulskiego. Było trochę poezji oraz myśli autorstwa różnych osób, dotyczących sumienia.
Część pierwszą zakończyły 3 tańce w wykonaniu Zespołu Mazowia, Krakusy oraz Młodzi Duchem.
Następnie przedstawiona została inscenizacja “Jest taki kwiat” autorstwa księdza Mieczysława Malińskiego.
W przedstawieniu brały udział dzieci z Rycerstwa Niepokalanej pod opieką siostry Przełożonej Zacharii i Siostry Salome. Inscenizację ubogaciły również Zespoły Polonijne: Polanie, Krakusy, Mazowia oraz Gaiczek.

Całkowity dochód z Koncertu przeznaczony został na wsparcie Rodzin z Ukrainy.
Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg Zapłać

Siostry z Calgary