parallax background

Koniec roku – podsumowanie

31 grudnia, 2018
Zjazd Junioratu w Krakowie
28 grudnia, 2018
Nowy Rok
1 stycznia, 2019
Zjazd Junioratu w Krakowie
28 grudnia, 2018
Nowy Rok
1 stycznia, 2019

Kończy się kolejny rok. Warto zauważyć, ile dobra otrzymałyśmy od Pana Boga w tym czasie. Spróbujemy zrobić małe zestawienie podsumowujące dobiegający końca rok 2018.

Przede wszystkim dziękujemy dziś Panu za to, że mogłyśmy codziennie żyć dla Niego odpowiadając na łaskę powołania. Dziękujemy za każdą Eucharystię, spowiedź, dni skupienia, rekolekcje oraz chwile spędzone z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy za wszystkie Siostry, które w tym roku przeżywały swoje zakonne jubileusze. Ich życie jest dla nas świadectwem wierności Boga, który powołuje każdą z nas, oraz człowieka, który codziennie odpowiada na Boże wezwanie.

Jesteśmy wdzięczne za siedem sióstr, które w tym roku złożyły swoje wieczyste śluby - trzy siostry w Prowincji Amerykańskiej oraz cztery siostry w Polsce. Dominikański habit w tym roku przyjęły dwie, a pierwsze śluby złożyły trzy siostry. Kolejne powołania są nadzieją Zgromadzenia.

W mijającym roku Pan Bóg odwołał do siebie cztery siostry: s. Ksawerę, s. Wacławę, s. Domicelę oraz s. Felicję. Dziękujemy za ich życie i świadectwo mężnie znoszonego cierpienia.

Wielkim wydarzeniem była obradująca w sierpniu XXVI Nadzwyczajna Kapituła Generalna Zgromadzenia, która przyjęła projekt nowych Konstytucji Zgromadzenia. Rok 2018 był rozpoczął również czas okrągłych jubileuszy naszych placówek zakonnych. W kwietniu świętowałyśmy 50 lat posługi Sióstr w Calgary. We wrześniu, razem z otwarciem Domu Chłopaków, cieszyłyśmy się 100 - leciem naszej obecności w Broniszewicach. Tyle samo lat siostry posługują także w Zaczerniu, gdzie również odbyły się uroczyste obchody. Gdy mowa o Broniszewicach, to nasze Siostry były laureatkami nagród: Pozytywki przyznawanej przez program „Dzień dobry TVN” oraz Viventi Caritate - nagrodę diecezji radomskiej.

Po raz kolejny w marcu modliłyśmy się o dar beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej podczas Czuwania Jerycho w Tarnobrzegu - Wielowsi. Podejmowane dzieła apostolskie cieszą. Dziękujemy Bogu za to, że pozwolił się włączyć naszym siostrom z Białorusi w organizację kolejnego Kongresu Młodych Konsekrowanych w tym kraju. Cieszymy się, że nasze placówki misyjne w Kamerunie prowadzą tak szeroką działalność ewangelizacyjną, szczególnie z dziećmi i młodzieżą.

Siostry w Columbus modlą się w nowej, poświęconej już kaplicy, a w Domu Generalnym rozbrzmiewają podczas liturgii wybudowane w tym roku organy. Wreszcie dziękujemy Panu za nową stronę internetową.

Niech będzie Pan Bóg uwielbiony za każdą łaskę mijającego roku. Czego życzymy sobie na rok 2019? Wciąż większej wierności, miłości do Jezusa i Jego Kościoła. Wszystkich prosimy o modlitwę i zapewniamy, że również nosimy Was w sercu przed Panem.