parallax background

Kult bł. Julii w Inowrocławiu

19 listopada, 2019
Pielgrzymka do Stutthofu
15 czerwca, 2019
Zwykła – Niezwykła
20 lutego, 2020
Pielgrzymka do Stutthofu
15 czerwca, 2019
Zwykła – Niezwykła
20 lutego, 2020

Z okazji trwającego Roku bł. Siostry Julii Rodzińskiej postanowiłyśmy zaangażować naszą parafię Zwiastowania NMP w Inowrocławiu do włączenia się w jego obchody. Najpierw w minioną niedzielę s. Angela i s. Lidia na każdej Mszy Świętej przybliżyły Jej postać i historię oraz zachęciły do modlitwy przez wstawiennictwo błogosławionej dominikanki w każdy trzeci wtorek miesiąca po wieczornej Eucharystii. W trzecie niedziele miesiąca wystawiamy obraz z wizerunkiem bł. S. Julii i koszyk na intencje. Nasi parafianie mogą więc tym samym prosić tę wyjątkową świętą Kościoła, a naszą współsiostrę o wszelkie potrzebne łaski.

Siostry w Inowrocławia