Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco – jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – Królowo Zakonów
– módl się za nami
Św. Dominiku, nasz Ojcze, uczący mówić z Bogiem i o Bogu
– módl się za nami
Św. Katarzyno, nasza Matko, pragnąca przyobleczenia Prawdą wieczną
– módl się za nami
Św. Tomaszu z Akwinu – zakochany w Tym, który jest Mądrością
– módl się za nami
Św. Różo z Limy – z całym stworzeniem wielbiąca Boga
– módl się za nami
Św. Marcinie de Porres – wzorze prostej miłości
– módl się za nami
Św. Jacku – ewangelizatorze Wschodniej Europy
– módl się za nami
Bł. Imeldo, która tęskniłaś za Jezusem-Hostią
– módl się za nami
Bł. Piotrze Jerzy Frassati zafascynowany głębią istnienia
– módl się za nami
Bł. Sadoku z Towarzyszami – patronie Ziemi Sandomierskiej
– módl się za nami
Bł. Diano Andalo – patronko o mądrej wrażliwości
– módl się za nami
Bł. Fra Angelico – z głową i sercem pełnymi Piękna Najwyższego
– módl się za nami
Bł. Czesławie – oddany ludziom, z którymi dzieliłeś codzienność
– módl się za nami
Św. Albercie Wielki – szukający dróg Prawdy
– módl się za nami
Św. Zdzisławo z Lemberku – patronko młodych małżeństw
– módl się za nami
Św. Małgorzato z Węgier – orędowniczko swej Ojczyzny
– módl się za nami
Bł. Henryku Suzo wychwalający Mądrość Przedwieczną okrytą wiekuistą pięknością
– módl się za nami
Bł. Małgorzato z Castello, niewidoma fizycznie, lecz widząca oczyma miłości
– módl się za nami
Bł. s. Julio i o. Michale, męczennicy II wojny światowej
– módlcie się za nami
Wszystkie Święte i Święci naszego Zakonu
– módlcie się za nami

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który dozwalasz nam wspólnym obchodem czcić zasługi Wszystkich Świętych, prosimy Cię, abyś nam udzielił tym obfitszych łask upragnionego zmiłowania Twego, im liczniejszych mamy pośredników. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.