parallax background

Miesiąc Różańca świętego

1 października, 2019
Zmarła Siostra Jędrzeja
28 września, 2019
Chwalić Pana śpiewem
3 października, 2019
Zmarła Siostra Jędrzeja
28 września, 2019
Chwalić Pana śpiewem
3 października, 2019

Nie uspokoję się nigdy, aż się nie upewnię, że Cię serdecznie i stale miłuję, Matko moja, któraś mnie tak serdecznie miłowała nawet wtedy, gdy okazywałem Ci niewdzięczność. (św. Jan Berchmans)

Dobrze, że już październik. Dobrze, bo znowu możemy (tak szczególnie) zapatrzeć się w oblicze Matki, gorąco Ją umiłować, a może na nowo odkryć Jej piękno. Dobrze zapamiętajmy, że Maryja modli się Słowem, które słyszy, a które przecież przerasta Ją – podobnie jak każdego z nas. Modli się tak długo, aż będzie zdolna powiedzieć Bogu „tak”. Uczmy się tego każdego dnia. Miejmy odwagę żyć Słowem Bożym, modlić się Nim – powtarzając kolejne „Zdrowaś Mario” i wchodząc w Tajemnice życia Pana Jezusa.

Modlitwa różańcowa wielu ludziom uratowała życie, wiele małżeństw ocaliła, wiele powołań umocniła. To wielka moc Maryi. Nie bójmy się włożyć różańca do kieszeni i mieć go zawsze przy sobie. Niespokojne jest nasze serce dopóki się nie upewni, że „serdecznie i stale” miłuje Maryję…

s. Łucja Rado OP