Paralaksa tła

Miesiąc Różańca świętego

Październik 1, 2019
Zmarła Siostra Jędrzeja
Wrzesień 28, 2019
Chwalić Pana śpiewem
Październik 3, 2019

Nie uspokoję się nigdy, aż się nie upewnię, że Cię serdecznie i stale miłuję, Matko moja, któraś mnie tak serdecznie miłowała nawet wtedy, gdy okazywałem Ci niewdzięczność. (św. Jan Berchmans)

Dobrze, że już październik. Dobrze, bo znowu możemy (tak szczególnie) zapatrzeć się w oblicze Matki, gorąco Ją umiłować, a może na nowo odkryć Jej piękno. Dobrze zapamiętajmy, że Maryja modli się Słowem, które słyszy, a które przecież przerasta Ją – podobnie jak każdego z nas. Modli się tak długo, aż będzie zdolna powiedzieć Bogu „tak”. Uczmy się tego każdego dnia. Miejmy odwagę żyć Słowem Bożym, modlić się Nim – powtarzając kolejne „Zdrowaś Mario” i wchodząc w Tajemnice życia Pana Jezusa.

Modlitwa różańcowa wielu ludziom uratowała życie, wiele małżeństw ocaliła, wiele powołań umocniła. To wielka moc Maryi. Nie bójmy się włożyć różańca do kieszeni i mieć go zawsze przy sobie. Niespokojne jest nasze serce dopóki się nie upewni, że „serdecznie i stale” miłuje Maryję…

s. Łucja Rado OP