Paralaksa tła

Miserando atque eligendo

21 września, 2018
Pasja miłości
20 września, 2018
Święto młodzieży
22 września, 2018

Miserando atque eligendo – Spojrzał z miłosierdziem i wybrał. Te słowa z homilii św. Bedy Czcigodnego na święto św. Mateusza papież Franciszek uczynił swoim mottem biskupim, a później papieskim. Związane są one z osobistym doświadczeniem Jorge Mario Bergoglio, który w wieku 17 lat, właśnie 21 września, doświadczył dotknięcia Bożego miłosierdzia w sakramencie spowiedzi. Wtedy narodziło się jego powołanie zakonne.

To doświadczenie rzeczywistości Bożego miłosierdzia naznaczyło nie tylko osobę przyszłego papieża, ale też jego pontyfikat. Przepowiadanie Bożej dobroci, czułości i miłości do wszystkich, szczególnie do grzeszników, jest motywem przewodnim, który pojawia się niemal codziennie: począwszy od homilii wygłaszanych w Domu św. Marty, skończywszy na dokumentach papieskich. Szczególnym akcentem był Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia z poprzedzającą go bullą Misericordiae vultus, w której Ojciec święty przypomina, że miłosierdzie jest obliczem Boga, które mamy rozpoznawać, kontemplować i naśladować poprzez uczynki miłosierdzia.

Dziś Ewangelia mówi nam o powołaniu Mateusza, tego, który przez wszystkich nazywany był grzesznikiem. Jezus mówi: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Chcę raczej miłosierdzia, niż ofiary.

Dziś też w sposób naturalny nasze myśli biegną ku Ojcu Świętemu. Jest on w naszych czasach szczególnym świadkiem Bożego miłosierdzia nie tylko przez naukę o Bożej miłości, ale przez konkretne czyny i gesty czułości wobec najbardziej pokrzywdzonych. Niech ten dzień będzie dla nas zachętą do tego, byśmy otwierali się na miłosierne spojrzenie Jezusa.