parallax background

Miserando atque eligendo

21 września, 2018
Pasja miłości
20 września, 2018
Święto młodzieży
22 września, 2018
Pasja miłości
20 września, 2018
Święto młodzieży
22 września, 2018

Miserando atque eligendo – Spojrzał z miłosierdziem i wybrał. Te słowa z homilii św. Bedy Czcigodnego na święto św. Mateusza papież Franciszek uczynił swoim mottem biskupim, a później papieskim. Związane są one z osobistym doświadczeniem Jorge Mario Bergoglio, który w wieku 17 lat, właśnie 21 września, doświadczył dotknięcia Bożego miłosierdzia w sakramencie spowiedzi. Wtedy narodziło się jego powołanie zakonne.

To doświadczenie rzeczywistości Bożego miłosierdzia naznaczyło nie tylko osobę przyszłego papieża, ale też jego pontyfikat. Przepowiadanie Bożej dobroci, czułości i miłości do wszystkich, szczególnie do grzeszników, jest motywem przewodnim, który pojawia się niemal codziennie: począwszy od homilii wygłaszanych w Domu św. Marty, skończywszy na dokumentach papieskich. Szczególnym akcentem był Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia z poprzedzającą go bullą Misericordiae vultus, w której Ojciec święty przypomina, że miłosierdzie jest obliczem Boga, które mamy rozpoznawać, kontemplować i naśladować poprzez uczynki miłosierdzia.

Dziś Ewangelia mówi nam o powołaniu Mateusza, tego, który przez wszystkich nazywany był grzesznikiem. Jezus mówi: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Chcę raczej miłosierdzia, niż ofiary.

Dziś też w sposób naturalny nasze myśli biegną ku Ojcu Świętemu. Jest on w naszych czasach szczególnym świadkiem Bożego miłosierdzia nie tylko przez naukę o Bożej miłości, ale przez konkretne czyny i gesty czułości wobec najbardziej pokrzywdzonych. Niech ten dzień będzie dla nas zachętą do tego, byśmy otwierali się na miłosierne spojrzenie Jezusa.