parallax background

 

Czym jest Patronat Misyjny?

 

"Patronat misyjny" to praktyka włączenia się w dzieło misyjne Kościoła, możliwa dla każdego chrześcijanina, który pozostając we własnej Ojczyźnie, równocześnie "przekracza" jej granice i siłą ducha dociera na krańce świata, by Jezus był poznawany i kochany.

Modlitwa naprawdę jest wiązaniem jednego krańca świata z drugim. Nieograniczoną przestrzenią i czasem, dociera do najodleglejszych zakątków świata i wzbudza "przyjaciół" Boga. Nikt z wierzących w Chrystusa nie może pozostać obojętnym wobec faktu, że tak wielu naszych braci na świecie jeszcze nie poznało prawdy Ewangelii.

Nakaz misyjny Chrystusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię", nie ogranicza się do wąskiej grupy ekspertów, ale dotyczy każdego ochrzczonego. Nie można światła wiary zatrzymać dla siebie, gdyż jego naturą jest oświecanie wielu, "którzy wchodzą do naszego domu".

Dzieło Ewangelizacji narodów w pierwszej linii podejmują misjonarze; kapłani, zakonnicy, siostry i bracia zakonni a także świeccy.
Wszyscy możemy z nimi czynnie współpracować. Patronat misyjny to konkretna, stała współpraca duchowa i materialna z wybranym przez siebie misjonarzem - misjonarką. 

4 zasady obowiązujące w Patronacie Misyjnym

 

Zapoznaj się z misjonarką
Możesz to zrobić osobiście, gdy nasza Siostra jest w Polsce, lub korespondencyjnie.
Poznaj kraj, w którym pracuje, jego problemy społeczne i kulturalne, a także problemy lokalnego Kościoła.
Otocz "swojego" misjonarza codzienną modlitwą
Chodzi o stałą, krótką, dowolną modlitwę. Może to być nawet jedno "Zdrowaś Maryja" lub akt strzelisty, ale codziennie.
Ofiaruj za misjonarkę codzienne trudy
Ogromną wartość dla zbawienia świata ma cierpienie przeżywane razem z Chrystusem. Skoro przez nie zostaliśmy zbawieni, sprawmy, by nie marnowało się żadne cierpienie.
Odłóż co miesiąc niewielką sumę pieniędzy
Chodzi o drobną sumę pieniężną wartości jednego bochenka chleba miesięcznie, przekazywaną misjonarzowi regularnie za pośrednictwem Referatu Misyjnego, gdzie można poprosić o blankiety bankowe dla "swojej" misjonarki.

parallax background


parallax background
 

Adopcja na odległość


Pomóż konkretnemu dziecku z Rosji lub z Afryki zdobyć wykształcenie