W 2002 roku Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika powołała do istnienia Referat Misyjny. Jego centrum mieści się w Krakowie, w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Obecnie Referentką Misyjną jest Siostra Nazaria Czernek OP.

Celem działalności Referatu jest wspieranie duchowe i materialne dominikańskich misji zagranicznych i wieloraka animacja misyjna prowadzona w kraju. Dokonuje się ona na wielu odcinkach apostolskiej działalności Zgromadzenia. Referat pośredniczy między misjonarkami pracującymi w krajach misyjnych a ich dobroczyńcami w Ojczyźnie.

parallax background

 

Animację misyjną realizuje poprzez:


 


włączanie ludzi chorych do pomocy misjom
czynny udział w Kongresach Misyjnych Dzieci
rozprowadzanie czasopism, książek i pamiątek misyjnych
zbieranie zużytych znaczków pocztowych

parallax background

 

REFERAT MISYJNY


Odwiedź

Salę misyjną


w Krakowie


ZAPRASZAMY
 


Ważną część działań Referatu stanowi korespondencja z Dobroczyńcami wspierającymi materialnie nasze misje w Afryce, w Rosji i Ukrainie.

Wszystkich, którzy włączają się w dzieło misyjnej pomocy, ogarniamy codzienną modlitwą oraz comiesięczną Mszą Św. sprawowaną w ich intencjach w klasztorze krakowskim.