Przyjdź Duchu Święty, rozpal w nas pragnienie świętości. Spraw, abyśmy świadczyli o Twojej Miłości i napełnij nas mocą z nieba, abyśmy na tę Miłość odpowiedzieli z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich. Przekonaj nas o grzechu i pokonaj w nas wszelkie zło. Uzdrów zranionych, wzmocnij słabych, podnieś upadłych, pociesz zasmuconych, a gorliwych jeszcze bardziej pociągnij do siebie.

Przyjdź Duchu Święty, pozwól nam jeszcze głębiej doświadczyć daru oblubieńczej miłości Jezusa. Objaw sens zakonnej czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Napełnij nasze wspólnoty duchem, siostrzanej miłości, jedności i przebaczenia.

Przyjdź Duchu Święty, wskaż drogę naszej wspólnocie. Kształtuj nas na wzór Maryi Niepokalanie Poczętej, abyśmy stawały się świete i nieskalane i tak jak Ona słuchały Słowa Bożego i zachowywały je w sercach naszych; abyśmy wychodziły do „nowych ubogich” z orędziem Bożego Miłosierdzia. Wskazuj zadania, jakie winnyśmy podjąć w dzisiejszym Kościele i świecie.