Wszechmogący, Wieczny Boże, Tobie przez ręce Maryi poświęciła siebie Sługa Boża Matka Kolumba, która żyła jedynie dla Jezusa w Eucharystii. Proszę Cię, naucz mnie za Jej wzorem być wrażliwym na działanie Ducha Świętego, stale trwać i postępować w pobożności eucharystycznej i gorącej miłości dla Matki Twego Syna. Wejrzyj na żarliwość Jej oddania się Tobie i udziel mi przez Jej wstawiennictwo łaski…, o którą Cię proszę. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu …