Paralaksa tła

Nagroda Totus Tuus dla dominikanek

10 października, 2020
Rok Matki Słowa Bożego w Rosji
9 października, 2020
Zmarła Siostra Ignacja
19 października, 2020

Nasze Siostry wraz z Księdzem Piotrem Dydo-Rożnieckim zostały laureatkami nagrody Totus Tuus przyznawanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Nagroda ta przyznana została w kategorii "Promocja godności człowieka" za "heroiczną pomoc osobom niepełnosprawnym w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa".

Przypomnijmy, że w Wielki Piątek nasze siostry odpowiedziały na apel starosty bocheńskiego i zgłosiły się do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Domu Pomocy Społecznej.

W uzasadnieniu nagrody kapituła podkreśliła, że "Niesienie pomocy osobom chorym z narażeniem własnego zdrowia i życia to wypełnianie ewangelicznego »przykazania miłości bliźniego«, to realizacja »wyobraźni miłosierdzia« św. Jana Pawła II".

Statuetkę w imieniu Sióstr i ks. Piotra odebrała Matka Aleksandra. Towarzyszyły jej siostry, które posługiwały w bocheńskim DPS.
- Z radością, wzruszeniem i wdzięcznością przyjmujemy tę nagrodę, ale także z pewnym zażenowaniem płynącym z poczucia, że zrobiłyśmy naprawdę to, co do nas należało w tym momencie, i całym przekonaniem, że wynika to z naszego powołania, posługi i misji. Rozumiemy, że ten przykład przyniósł też owoce w postaci większego dobra, które się rozszerzało i nadal się rozszerza przez ten czas, i za to jesteśmy wdzięczne Panu Bogu i wszystkim tym, którzy nas wspierali - mówiła Matka Aleksandra.
- Życzymy sobie i wszystkim nam, żebyśmy dzisiaj w świecie byli szczególnie świadkami nadziei, bo jej bardzo potrzeba, i byśmy rozwijali naszą wyobraźnię miłosierdzia, do której zachęcał św. Jan Paweł II - dodała.

Siostry dedykowały nagrodę tym wszystkim, którzy służyli i wciąż służą pomocą najbardziej potrzebującym w tym niełatwym czasie.

Oprócz sióstr dominikanek i ks. Piotra laureatami "katolickiego nobla" zostali: Kazimierz Gustaw Zemła, Grzegorz Górny, o. prof. Jacek Salij OP oraz osoby świeckie i duchowne zaangażowane w tworzenie różnych form komunikacji wewnątrzparafialnej w okresie pandemii.

(zdjęcia: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia)