Zewnętrznym znakiem przynależności do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika jest biały, dominikański habit ze szkaplerzem. Tunika habitu przepasana jest skórzanym pasem, na którym przewieszony jest duży, składający się z trzech części, różaniec. Elementem, który wyróżnia nas spośród innych żeńskich zgromadzeń dominikańskich w Polsce jest biała pelerynka. Wierzchnim okryciem jest czarna kapa, która stanowi wyraz pokutnego ducha Zgromadzenia. Głowę okrywa czarny welon. Ubiór sióstr po obłóczynach niczym się nie różni od ubioru sióstr po pierwszej profesji i profesji wieczystej, z wyjątkiem welonu, który w nowicjacie jest biały.  Podczas obłóczyn oprócz habitu każda Siostra otrzymuje także nowe imiona zakonne. Pierwszą Patronką każdej Siostry jest Najświętsza Maryja Panna.